Kodin näky ja arvot

Koti-seurakunta perustettiin alunperin nimellä Metro vuonna 2005. Vuosien mittaan olemme ottaneet askeleita kohti perhemäisempää yhteyttä ja kodeissa kokoontumista. Osana tuota matkaa vaihdoimme seurakuntamme nimen nykyiseen muotoonsa.

Jumala

Keskeisenä arvonamme on Jumalan läsnäolon vaaliminen ja etsiminen. Käytämme kokoontumisissamme paljon aikaa Jumalan kohtaamiseen ylistyksen ja rukouksen kautta. Pyrimme myös antamaan tilaa armolahjojen toiminnalle, että Jumalan ajankohtainen tahto ja Hänen voimansa tulisivat ilmi keskellämme. Kaiken perustana on Jumalan Sana, Raamattu, jonka kautta Jumala on ilmoittanut itsensä ihmisille. Pyrimme parhaan taitomme mukaan siihen, että seurakunnan elämä ja opetus lepäävät Jumalan Sanan varassa.

Perhe

Jumalan valtakunta toteutuu suhteissa. Hän on Taivaallinen Isämme ja me olemme hänen lapsiaan, toistemme siskoja ja veljiä. Näihin suhteisiin haluamme panostaa niin, että jokainen saa olla rakastettu juuri sellaisena kuin on. Haluamme rohkaista kaikkia aitouteen ja läpinäkyvyyteen suhteissa ihmisiin ja Jumalaan. Unelmamme on tarjota perheenomainen ja turvallinen hengellinen koti kuopiolaisille uskoville – Koti, jossa jokaisen kutsumus ja lahjat pääsevät kasvamaan esiin.

Elämä

Opettelemme yhdessä, kuinka elää autenttista elämää Jeesuksen seuraajina nykypäivän Savossa. Haluamme pitää esillä sanomaa toivosta, jonka olemme henkilökohtaisesti kokeneet muuttaneen elämämme. Se toivo tarkoittaa sitä, että kuolemaakaan ei tarvitse pelätä. Haluamme edesauttaa sitä, että moni kuopiolainen saisi tuntea Jumalan rakkauden henkilökohtaisesti sekä kasvaa uskossaan hengelliseen aikuisuuteen. Tavoitteemme on varustaa jokainen elämään Jumalan lähettiläänä arjessaan, sekä lähettää monia kauemmaksikin Jumalan valtakunnan työhön.

 

Suurempi kuva

Kunnioitamme Suomen satojen vuosien kristillistä perintöä sekä luterilaista uskoa, joka meille suomalaisille on pitkään ollut luonnollinen tapa elää todeksi suhdetta Luojaamme. Perustamme uskomme alkuseurakunnan, varhaisten kirkkoisien, uskonpuhdistuksen ja helluntaiherätyksen hengelliseen perintöön. Uskomme samalla, että erilaiset seurakuntakulttuurit ja uudet tavat ilmaista samaa uskon ydintä kuvaavat kauniisti Luojan moninaista suuruutta ja ovat tervetullut lisä suomalaiseen kristillisyyteen.

Vaalimme ja arvostamme yhteyttä muiden kuopiolaisten kristillisten seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Ajattelemme, että Jumalalla on Kuopiossa vain yksi seurakunta, jonka jäseniä ovat kaikki kuopiolaiset kristityt. Kaikki Jeesukseen Kristukseen uskovat ympäri maailmaa kuuluvat samaan joukkoon. Koti-seurakuntana tarjoamme hengellisen kodin joillekin Jumalan perheen lukuisista jäsenistä.